बैशाख १० गते, कास्की ।

महिला र बालबालिकासंग सम्वन्धित अपराध अनुसन्धान तालिममा रहेका प्रहरीले, सिविन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन कास्कीमा पुगी बालबालिकासम्बन्धि मुद्दा बारे जानकारी लिएका छन् । बाल हेल्पलाइनमा आउने मुद्दा र मुद्दाको सम्बोधन गर्न प्रयोग भएका संयन्त्र, प्रयास र संजालहरुका बारेमा तालिममा रहेका प्रहरीले जानकारी लिएका हुन् । प्रहरी प्रदेश तालिम केन्द्र, गण्डकीको अनुरोधमा हेल्पलाइन पुगेका प्रहरीले बालबालिकाका समस्या समाधानमा भएका कानूनी प्रावधान बारे अवगत गराइएको बाल हेल्पलाइन कास्कीका कार्यक्रम अधिकृत शंकर नेपालीले जानकारी दिनु भएको छ । ९ महिला प्रहरी र २३ पुरुष गरी ३२ प्रहरी कार्यक्रममा सहभागी रहे ।