बाल हेल्पलाइन १०९८ ले उद्धार गरी संरळणमा रहेका, दुर्घटनामा परेका अनि जोखिम परिस्थितिका बालबालिकाको उपचारका लागि हुन लागेको रगतदान कार्यक्रममा सहभागी हुन ईच्छुक सबैलाई सिविन नेपालमा निमन्त्रणा